Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Điện thoại di động: 0983293669
 • Hà Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969924566
 • Phạm Thị Tho
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   c0bongsen.tramtau@yenbai.edu.vn